2014: De Linjekesfabriek

Ver eer 35 joar verandert SchiefRegt’Oever weer in een fabriek,weir moaken schoein krejousjes en echt gralèk uniek.

Verzaumeleers ston der ver in de roi, ’t Kopspelleken kroigde’r gratis boi.

Carnavalisten wisselen ze me mekander,
as ’t kaan tiejn klerken ver een ander.

Zelfs prinsjen zell’n on iederien ientje geven,
stik ver stik tradiesje in een stiksken stof verweven.

Mor SchiefRegt’Oever doe ver eer 35 joar iet vriet speciool, alle kostuums op linjekes, ja echt allemool.

Dus brengt isj een bezoeksken on ons linjekesfabriek,
want wa da weir eer gon loaten zien is gralèk magnifiek.