2013: De nief Hopmèrt in ’t groeng, is da wel te doeng?

De weirken op d’ Hopmèrt zèn in volle gang, mor wie wetj nog ver hoe lang? Hoe goot da ploin boeven de parking tèn werren, goot er nog plosj zèn ver boeimen, blommen en wa sperren? Komt ons stadscafé tèn tissen ’t groeng of vindj ons bestier da ni vandoeng? Noor aal dees zauken zèn weir na krejeis, en da keje zing oon ’t krollen van onze neis!